Budget & Procurement

2019 BUDGET

 • Total

  38,577,700

 • Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

  36,701,300

 • Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

  200,000

 • Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրումներ

  1,676,400