Արցախի հասարակական կազմակերպությունների այլընտրանքային զեկույցը «Շրջափակման ժամանակ Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների» վերաբերյալ

Ներբեռնել ամբողջական փաստաթուղթը

Արցախյան 23 հասարակական կազմակերպությունների կողմից հրապարակվել է զեկույց, որում ներկայացվել են Ադրբեջանի կողմից Արցախի շարունակվող շրջափակման հետևանքով մարդու իրավունքների լայնածավալ և համատարած խախտումների վերաբերյալ բազմաթիվ հիմնավոր փաստեր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը, հասարակական կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված, սույն զեկույցը՝ որպես այլընտրանքային զեկույց ուղարկել է միջազգային կազմակերպություններին և իրավապաշտպան կառույցներին։

Ներբեռնել ամբողջական փաստաթուղթը